“Ey iman edenler! Allah’a ittika edin(Korkun) !!

2012-11-25 19:35:00
“Ey iman edenler! Allah’a ittika edin(Korkun) !! |  görsel 1

Allah Tealâ ayet-i kerimede: “Ey iman edenler! Allah’a ittika edin ve O’na yaklasmaya vesile arayin ve O’nun yolunda mücahede edin ki felaha eresiniz.” (Maide, 35) buyuruyor. Bu ayet-i celilede ihtimam göstermemiz, dikkatle üzerinde durmamiz gereken üç sey var: Bunlardan birincisi Allah’a ittikadir. Yani Allah’in cezasindan, azabindan korkup, haramdan, günahtan, çirkin islerden sakinmak; sayet bir günaha düsüldüyse hemen tevbe etmektir. Haram nedir? Allah Tealâ’nin “yapmayin” diye emrettikleridir. Içki içmeyin, gibi. “Yapin” diye emrettiklerini yapmamak da haramdir. Namaz kilmak gibi. Yani haram, yapilmasi veya yapilmamasi kesin olarak yasak olan islerdir. Ayet-i celilede dikkat çekilen ikinci husus ise, Allah’a yaklasmaya vesile aramaktir. Yani sadece, ben iman ettim ve Allah’tan korkarim, demekle yetinmeyip, O’na yaklasmayi mümkün kilan bütün firsat, yol, sebep ve vasitalara tevessül etmek, siki sikiya sarilmaktir. Üçüncüsü mücahede etmektir ki, nefs, seytan, insanlar ve dünya hayatindan kaynaklanan iç ve dis bütün engel ve zorluklara gögüs germektir. Bir zorlukla karsilasilsa bile Allah’a kulluktan geri kalmamaktir. Ayet-i celilenin sonunda da, bunlari yapanlara Allah Tealâ felaha ermeyi, yani kurtulusu, bitmek-tükenmek bilmeyen saadeti vaad ediyor. Ne mutlu bize ki, müslüman olmak nasip olmus, bunlardan haberdar olmusuz.   Öyleyse bu büyük nimetin kiymetini bilmeye çalisalim. Habersizler, bir sey bilmeyenler gibi davranmayalim. Allah Tealâ’nin lütfu keremiyle, büyüklerin himmetiyle ittika edelim, Allah’tan korkup haramdan, günahtan uzak duralim. Dinimizde haram helal bellidir.... Devamı

Müslüman Bir İnsanın Özellikleri Nelerdir?

2012-11-25 18:56:00

  Müslüman bir insan oturmasıyla kalkmasıyla, duruşuyla her bakımdan şahsiyetiyle hayatını Kuran’a göre düzenleyen ve bu özellikleri artık fıtratına işlemiş olan kişidir. Müslüman kişi Allah’ın kulu olduğunun bilincindedir ve onun yaptığı tüm işlerde ana amacı Allah’ın rızasını kazanmaktır. Diğer şeyler ise onu Allah’a ulaştıran vesilelerdir. O bakımdan müslüman insan zorluk ve sıkıntılar karşısında Allah’a tevekkül eder ve sabreder; asla isyan edip ümitsizliğe düşmez. Çünkü gerçek kudretin ve onu çözüme kavuşturacağın Allah olduğunu, Allah’ınsa mutlak adalet ve kudret sahibi olduğunu ve bu yüzden kendisine zulmetmeyeceğini bilir. Sevinçli ve güzel zamanlardaysa Allah’ın nimetlerini hatırlayarak ona şükreder, sahip olduklarının gerçek anlamda kendi malı olmadığını ve bunların Allah tarafından ona verilen nimetler olduğunu bilir ve bunlar için Allah’a şükreder. Müslüman insan dünya hayatının bir imtihan olduğunu bilir. O yüzden vaktini iyi değerlendirir. Sürekli hayra ve barışa yönelik iyi işler yapar, boş ve gereksiz işlerle uğraşmaz. Ya kendini geliştirerek eğitimini artırır, ya darda olanlara yardımcı olacak işler yapar, ya insanlara Allah’ı anlatır, ya da Allah’ı anarak ona ibadet eder, ya da sonuçları insanlık için faydalı olacak işler yapar. Müslüman insan yardımlaşmayı sever. Malından ve vaktinden ihtiyaç sahipleri için ayırır. Müslüman insan kafirlerle çeşitli yöntemlerle mücadele eder. Allah’ın dininin yeryüzünde hakim olması için gayret eder. Müslüman insan dürüsttür. İnsanları kandırmaz, arkalarından konuşmaz, herkese adaletle davranır, bir yakını aleyhine dahi olsa doğru şahitlik yapa... Devamı

ALLAHI ZİKRETMEK HUZUR VERİR

2012-11-23 14:09:00

"Onlar iman etmişlerdir ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşur.Haberiniz olsun ki, kalpler ancak Allah'ı zikretmekle  huzura erebilirler.İman edip iyi ameller işleyenlere ne mutlu, onları güzel bir gelecek beklemektedir."(Ra'd Suresi,28-29.Ayet) Allah'a bağlı olduklarının, O'nun yakınında bulunduklarının, O'nun yanında ve himayesinde güvencede olduklarını hissetmekle huzura kavuşmuşlardır. Yaradılışın, eşya ve olayların başlangıcının ve sonucunun hikmetini kavramak sureti ile yalnızlığın sıkıntısından kurtulmuşlar, yollarını şaşırmayacaklarının güvencesi içindedirler. Her türlü saldırı ve zarar girişiminden korunacaklarını bilmekle huzura kavuşmuştur. Tüm bu girişimlerin ancak yüce Allah'ın dilediği kimseleri etkileyeceğini bilirler çünkü. Bununla beraber sınanmaktan hoşnutturlar, belalara karşı sabırlıdırlar. Yüce Allah'ın kendilerini doğru yola iletmekle, rızıklarını vermekle, dünya ve ahirette barındırmakla kendilerine merhamet ettiğinin bilincinde oldukları için huzurludurlar. "Haberiniz olsun ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzura erebilir. Allah'ı anmakla mü'min kalplerde gerçekleşen bu huzur, gerçek ve köklü bir duygudur. İmanın tadına varan ve Allah'a bağlanan gönüller bilir bu duyguyu. Bu duyguyu bilirler ama bunu, bu duygudan habersiz olanlara sözcükler aracılığıyla aktaramazlar. Çünkü bu duyguyu sözcüklerle ifade etmek mümkün değildir. Bu, kalbi bürüyen, onu dinlendiren, neşelendiren, yumuşatan, rahatlatan, kendini güvencede hissetmesini sağlayan ve esenlik bahşeden bir duygudur. Kalp, varlık aleminde tek başına, yapayalnız olmadığını anlar. Çünkü çevresindeki her şey himayesinde bulunduğu yüce Allah'ın eseridir... Şu yeryüzünde, Allah'a ya... Devamı

Müslüman Kadın Boş Sözlerden ve Boş İşlerden Sakınır

2012-11-23 10:52:00

Boş sözlere dalmak ya da boş işlerle oyalanmak, Kur'an ahlakına göre yaşamayan toplumlardaki kadın karakterinde sıkça görülebilen tavırlardır. Oysa Allah Kur'an'ın bir ayetinde iman eden ler için, "Onlar, 'tümüyle boş' şeylerden yüz çevirenlerdir." (Müminun Suresi, 3) diye buyurmuştur. Müslüman kadın, Allah'ın insan için dünya hayatında çok kı... sıtlı bir ömür süresi belirlediğini ve zamanın hızla tükendiğini bilmektedir. Bu nedenle Müslüman kadınlar, yaşadıkları her anın kendileri için çok kıymetli olduğunu bilerek hareket ederler. Tek bir anlarını bile boş bir işle oyalanarak, boş sözlere dalarak geçirmelerinin büyük bir kayıp olacağının ve bunun, ahirette insanın büyük bir pişmanlık duymasına neden olabileceğinin farkındadırlar. Her anlarını bu dikkat açıklığı ile geçirir ve daima Allah'ın rızasını kazanabileceklerini umdukları işlere yönelirler.  Devamı

Müslüman Kadın Allah'a Teslim Olmuştur

2012-11-23 10:26:00

Allah'a samimi bir kalple iman etmiş ve derin bir Allah korkusuyla boyun eğmiştir. Allah'tan başka bir İlah olmadığını, O'nun tüm varlıkların tek hakimi ve herşeyin üstünde, sonsuz güç sahibi olduğunu kavramıştır. Yalnızca Allah'tan korkar ve yalnızca O'nun rızasını hedefler. Yalnızca Allah'tan yardım ister. Hiçbir zaman için insanlara yönelik bir beklen... ti içerisinde olmaz. Kendisine, her ne zorlukla karşılaşırlarsa karşılaşsınlar, "... Şüphesiz Rabbim, benimle beraberdir; bana yol gösterecektir" (Şuara Suresi, 62) diyerek Allah'a tevekkül eden peygamberlerin üstün ahlakını örnek alır. Müslüman kadın tüm sorumluluklarının bilincinde olan insandır. Bu yüzden hiçbir zaman sadece kendi ihtiyaçlarının peşine düşüp, yalnızca kendisini ilgilendiren birkaç sorumluluğu yerine getirip Allah'ın bildirdiği yükümlülükleri göz ardı edemez. Hayata dair ideallerini, düşüncelerini sadece bu şekilde sınırlandırmaz. Dünyanın dört bir yanındaki zorluk içerisindeki insanların, açlık çeken, salgın hastalıklarla mücadele eden, savaş ve çatışma ortamlarının zorluğunu yaşayan çocukların, kadınların, yaşlıların tüm sıkıntılarını adeta kendi sorunuymuş gibi düşünüp onlara çözüm ulaştırabilmek için elinden gelen gayreti gösterir.  Devamı